Mätningar görs från utsidan
A – bredd på dörröppningen (från foder till foder)

B – innerbredd på ramen
C – höjden på dörröppningen (från foder till golvet)

D- dörrkarmens inre höjd Bredden

bredden på A måste vara minst 6 cm större än bredden på B (2 cm för magneten + 2 cm för gångjärnet + 2cm mellanrum)

Höjd på C måste vara större än höjden på D.

Myggnätdörr med gångjärn